В Габрово Общинският съвет освободи от такса смет фирмите, чиято стопанска дейност е била преустановена за времето на извънредното положение

В Габрово Общинският съвет освободи от такса смет фирмите, чиято стопанска дейност е била преустановена за времето на извънредното положение

BOBSTH 14:15:31 30-12-2020
RM1413BO.030
Габрово - извънредно положение - фирми - разходи

В Габрово Общинският съвет освободи от такса смет фирмите, чиято стопанска дейност е била преустановена за времето на извънредното положение


30 декември, Габрово /Велина Махлебашиева, БТА/
В Габрово Общинският съвет освободи от такса смет фирмите, чиято стопанска дейност е била преустановена за времето на извънредното положение. Наложените ограничения, довели до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги, са основание за взетото решение на последното за тази година редовно заседание на местния парламент.
Решението за облекчаване на фирмите е по предложение на администрацията. Юридическите лица няма да дължат такса смет за стопанисваните обекти за два периода - на извънредното положение през пролетта, и сега - от края на ноември. За същия срок ползвателите на общински обекти, чиято дейност попада в забранените, са освободени от дължимите наеми. Няма да се плащат и такси за посещение на детски градини и ясли за времето, в което остават затворени.

/РУМ/