Ученици от Разград призоваха с песен децата по света за равенство между хората

Ученици от Разград призоваха с песен децата по света за равенство между хората

BOBSTH 10:57:01 29-11-2020
MM1054BO.011
Разград - ученици - проект

Ученици от Разград призоваха с песен децата по света за равенство между хората


Разград, 29 ноември /Садет Кърова, БТА/
Петокласници от Основно училище "И.С.Тургенев" в Разград призоваха с песен децата по света за равенство между хората. С тази творба учебното заведение приключва работата си като партньор по проекта "Право в целта", съобщи класният ръководител на децата Айтен Кязимова.
Тя поясни, че проектът, финансиран от Европейския съюз има за цел да обедини партньори от 12 европейски държави, които да споделят знания и умения за създаване на национална кампания за насърчаване на преподаването на целите за устойчиво развитие.
Разградското училище като партньор по проекта се е включило в инициативи, свързани с темите за миграцията, климатичните промени и преодоляване на международните неравенства.
По модул "Международни неравенства" петокласниците с ръководител Айтен Кязимова се запознали с целите за устойчиво развитие, действията на правителствата и гражданите за намаляване на неравенството и Справедливата търговия (Fair Trade). Разделени на групи учениците организирали симулации на протестни кампании с искания за промяна.
По модул "Климатични промени" шестокласници с ръководител Дарина Димова дискутирали защо се случват климатичните промени и как те влияят на живота ни и на Земята. Учениците обсъждали и възможностите за използване на безотпадни и възобновяеми източници на енергия и намаляване на вредните емисии.
По модул "Миграция" с интерактивни, симулационни игри и филми седмокласниците с ръководител Лиляна Петрова се запознали какво представляват миграциите и как се отразяват на живота ни днес. Те се запознали и с Всеобщата декларация за правата на човека.
Като краен продукт учениците изработили плакати и макети, а петокласниците призовали децата по света за равенство между хората с песента "Стреляй право в целта", сътворена по повод проекта. Песента е споделена в социалната мрежа на адрес https://youtu.be/ilrGolEryXE./ММ/