Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора, смята директорът на Регионалната библиотека в Разград

Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора, смята директорът на Регионалната библиотека в Разград

BOBSTH 10:41:01 29-11-2020
MM1038BO.009
Разград - библиотека - интервю

Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора, смята директорът на Регионалната библиотека в Разград


Разград, 29 ноември /Садет Кърова, БТА/
Във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора да преодолеят ситуацията, да се потопят в един по-добър свят, да почерпят знание и мъдрост от писаното слово. Това каза в интервю за БТА директорът на Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" в Разград Димитър Петров. Той е твърдо убеден, че бъдещето принадлежи на нейно величество Книгата.
Тази година Регионалната библиотека в Разград чества 150-години библиотечно дело. По повод годишнината Петров поясни, че от началото на онези бурни възрожденски дни до днес, културната институция извървява дълъг път, пазейки и предавайки възрожденския дух на предците ни от поколение на поколение, и се утвърждава като основен културен и просветен център в региона.
Димитър Петров е категоричен, че ежегодният ръст на читателите и потребителите се дължи на труда на библиотечните служители, на тяхната любов към книгата и професионално отношение. Той подчерта, че пътят на разградската библиотека е предначертан и завещан от предците ни - само напред и нагоре. Регионалната библиотека "Проф.Б.Пенев" ще продължава да осъществява своята мисия за насърчаване на четенето, за поддържане на интереса към книгата и литературата, за повишаване на качеството на четенето на българския народ, допълни Димитър Петров.

Следва цялото интервю:

Въпрос: Г-н Петров, Регионалната библиотека в Разград тази година чества 150 години библиотечно дело. Много или малко са те за утвърждаването на културния живот в града и региона?
Отговор: Да, тази година Регионалната библиотека "Проф. Б. Пенев" в Разград отбелязва своята 150-та годишнина. Тя наследява създадената през 1870 г. книжна сбирка към читалище "Съгласие". Идеята за създаване на притегателен център за културно просветна дейност в Разград е на учителя възрожденец Димитър /Димо/ Хранов. Той ясно поставя основната цел: да се работи за умствено и нравствено развитие на гражданите на Разград, да се вдъхне национално самосъзнание и събуди патриотичния дух, като се поддържа библиотека, доставят се книги, получават се вестници, уреждат се събирания и други културни и просветни дейности. Първите вестници, списания и налични книги били подредени в един шкаф. Имало и обособена своеобразна "читалня". Към библиотеката е имало и книжарница, която е предоставяла учебници на ученици от града и околните села. Дори и в този скромен вид първата библиотека с читалня в града и околността се превръща в силен притегателен център за много почитатели на писаното слово, жадни за просвета, знания и култура будни разградчани. И най-вече младите хора на града. И така от началото на онези бурни възрожденски дни до днес, дълъг 150-годишен път извървява културната институция, пазейки и предавайки възрожденския дух на предците ни от поколение на поколение, тя се утвърждава като основен културен и просветен център в региона.

Въпрос: С какви инициативи се отбеляза юбилейната годишнина? Ситуацията с коронавируса промени ли част от планираните прояви?
Отговор: За съжаление, усложнената ситуация с пандемията не позволи да се осъществи тържественото честване на юбилея на библиотеката. Като част от планираните инициативи бе организираната съвместно с Община Разград и Регионалния исторически музей национална научна конференция на тема "Книгата и образованието - исторически аспекти и традиции", която се проведе онлайн и чийто домакин бе библиотеката. Предстои и излизането от печат на юбилеен краеведски сборник "150 години библиотечно дело в Разград". Пожелавам живот и здраве да е, за да може да осъществим и други инициативи, свързани с юбилея на културната институция.

Въпрос: Библиотечният фонд на културната институция, която ръководите се обновява постоянно? Успявате ли да отговорите на търсенето на всички свои читатели?
Отговор: Да, фондът на библиотеката се обновява непрекъснато - закупуват се нови книги, получават се дарения, работи се по проекти. Тази година фондът на библиотеката беше попълнен с книги, по проект към Министерството на културата на стойност 25 000 лв., като основна задача бе да се покрият и задоволят разнообразните търсения и изисквания на нашите читатели - от най-малките ни потребители в Детския отдел до най-възрастните в отделите "Заемна за възрастни", Изкуство, Краезнание, Читални зали, да се попълнят библиотечните колекции, да осъвременим фонда, за да бъдем наистина основен културен и информационен център в региона.

Въпрос: Ежегодно отчитате ръст на читателите и потребителите на библиотечни услуги? На какво се дължи тази устойчива положителна тенденция?
Отговор: Дължи се на труда на библиотечните служители, на тяхната любов към книгата и професионално отношение към читателите и потребителите на библиотечните услуги. Дължи се на това, че въпреки сложното време, в което живеем, библиотеката като институция се справя с новите предизвикателства, работи и организира така своята дейност, за да отговаря адекватно на високите изисквания на четящата разградска аудитория.

Въпрос: Редица са формите, предлагани от библиотеката, за поощряване на малките читатели? Бихте ли споменали по-интересните?
Отговор: Тази дейност се осъществява основно от Детския отдел на библиотеката. Той разполага с функционалната база, библиотечно-информационният и кадрови ресурс предоставят добри възможности за работа с читатели до 14-годишна възраст. Чрез система от каталози и картотеки са създадени условия за получаване на необходимата информация, съобразно учебните програми и читателските интереси на учащите се, подпомага учители и родители. Залата за свободен достъп, обособените читателски места за самостоятелна работа, организираните публични прояви, превръщат отдела в привлекателен център за младите читатели. С учениците се организират уроци-беседи за получаване на библиотечно-библиографски знания. Детският отдел осъществява своята дейност в сътрудничество и организиране на съвместни изяви с детски и учебни заведения, с неправителствени организации и творчески съюзи. Участваме в "Националната програма за насърчаване на четенето" и повишаване на четивната грамотност на учениците. В партньорство с други образователни институции организираме "Живи вериги на четенето", Програми за информационна грамотност, образователно-информационни срещи, срещи с автори, с акцент на младите, творчески ателиета и работилнички, участие в Националната библиотечна седмица, лятна Читалня под небето, запознаване с роботчето Финч и Нощ на книгите на Хари Потър и много, много други интересни инициативи. Така библиотека става естествен посредник между семейството и училището и подпомага образованието на децата и учениците, с цел насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, формиране на умения за търсене и ползване на информация у децата и учениците, изграждане на навици за непрекъснато самообразование. Чрез организираните посещения в библиотеката като част от обучението по задължителната програма, както и по време на провеждането на заниманията по интереси, на базата на предложените културно-образователни инициативи, програми и проекти, се изгражда отношение към културата като цяло и се придобиват по-задълбочени познания в областта на литературното наследство и съвременната литература. По този начин се насърчават творческото мислене и креативността на децата и учениците. Така се създава активна мрежа от споделени ресурси, които се ползват от всички ученици, за разширяване на образователната среда на учениците за тяхното пълноценно развитие. Обогатяването и модернизирането на образователната среда, в партньорството с библиотеката като културна институция, цели повишаване качеството на училищното образование чрез създаване на среда за активно учене в ново, по-различно културно-информационно пространство.

Въпрос: Във времето на глобалните технологии книгата има ли бъдеще според Вас?
Отговор: Да, в това се убедихме, всички ние, работещите в нейния храм, защото във времето на пандемия и социална изолация, книгата се оказа спасение за много хора да преодолеят ситуацията, да се потопят в един по-добър свят, да почерпят знание и мъдрост от писаното слово. Да, книгата има богато минало, има интересно настояще - днес и сега, но твърдо съм убеден, че бъдещето принадлежи на нейно величество Книгата!

Въпрос: В каква посока трябва да се развива и какъв облик трябва да има Регионалната библиотека до 155-годишнината си?
Отговор: Пътят е предначертан и завещан от предците ни - само напред и нагоре! Регионалната библиотека "Проф. Б. Пенев" е домът на книгата, пазител и съхранител на мъдростта и опита на поколенията, на писаното слово. Но в своя облик и дейност тя отдавна не е само "книгохранилище", не само събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство, а е активен и действащ център на просвета, култура, образование като осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване и съдейства за изграждането на гражданското и информационното общество в региона.

Въпрос: Какво послание бихте отправили към читателите и колегите си?
Отговор: Бъдете здрави! Регионална библиотека "Проф. Б. Пенев" ще продължава да осъществява своята мисия за насърчаване на четенето, за поддържане на интереса към книгата и литературата, за повишаване на качеството на четенето на българския народ. Без четене няма стойностно образование, няма модерен светоглед, няма пълноценно професионално, емоционално и интелектуално развитие. Четенето в голяма степен не само определя успешната реализация в живота, но е и изпитано средство за социализация на личността. Чрез него се усвояват базовите ценности и се формира общественополезната личност, защото Марк Твен го е казал още в края на ХIХ в.: "Човек, който не чете книги, няма никакво предимство пред този, който изобщо не може да чете". Затова в дейността си Регионалната библиотека "Проф. Б. Пенев" превръща четенето в ценност и необходимост за развитието формирането на отделната личност и обществото като цяло.


/ММ/