Парламентът одобри средствата за общините в държавния бюджет за 2021 г.

Парламентът одобри средствата за общините в държавния бюджет за 2021 г.

BOBSTH 19:31:01 25-11-2020
IS1929BO.027
парламент - държавен бюджет - общини

Парламентът одобри средствата за общините в държавния бюджет за 2021 г.


София, 25 ноември /Екатерина Панова, БТА/
Парламентът одобри средствата за общините в закона за държавния бюджет за 2021 г. на второ четене. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности към общините е 4 332 483 600 лв. Трансферите за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия, са в размер на 329 426 000 лв. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища е 48 228 100 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 224 110 200 лв.
Най-много средства са предвидени за Столична община - 664 748 300 лв., от които 991 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, а 11 751 900 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи. За Пловдив са определени - 208 322 000 лв., Bарна - 195 253 300 лв., Бургас - 139 814 800 лв., за Cтара Загора - 99 522 700 лв. Общините с най-малко средства за следващата година са Cилистра - 36 871 800 лв., Cмолян - 34 199 000 лв. и Ловеч - 33 852 500 лв.
Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, като в първото тримесечие - 30 на сто, във второ - 25 на сто, в трето - 20 на сто и в четвърто - 25 на сто.

/ИС/