В Добрич се предвижда да бъде увеличена таксата за битови отпадъци, заплащана според количеството им

В Добрич се предвижда да бъде увеличена таксата за битови отпадъци, заплащана според количеството им

BOBSTH 15:16:31 22-11-2020
GI1514BO.002
Добрич - такса "смет" - проект

В Добрич се предвижда да бъде увеличена таксата за битови отпадъци, заплащана според количеството им


Добрич, 22 ноември /Юлияна Христова, БТА/
Община Добрич възнамерява да увеличи за 2021 година таксата за битови отпадъци, която се заплаща според количеството им.
Според подготвените промени в общинската наредба за местните такси и цени на услуги, които са обявени за обществено обсъждане, таксата за пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти седмично ще нарасне от 317 лева на 465 лева за година. Увеличението на годишната такса за контейнер, тип "Бобър", с честота на извозване седем пъти за седмица е от 2890 лева на 4400 лева.
Промени в размера на таксата за битови отпадъци, заплащана според количеството им, не са правени от 2009 година въпреки темпа на инфлацията и ръста на разходите за предлаганите услуги, отбелязват от общината. От кметската управа посочват, че дейностите по чистотата в последните години непрекъснато се дофинансират като, например, през 2019-а при събрани общо 5 577 000 лева приходи от такса "смет" са добавени 2 437 000 лева от други източници. Поради пандемията от ковид и промени в нормативната наредба през 2020-а се очаква приходите от таксата да бъдат още по-малко и за дофинансирането да се отделят още по-големи суми от общинския бюджет.
Досега около 1200 лица са декларирали в общината, че ще заплащат такса "смет" според количеството отпадъци. Ако предложеният проект за промени в общинската наредба се приеме, приходите от таксата ще нараснат с 246 000 лева за 2021 година, смятат от общината.


/ГИ/