Медицински съвет ще подпомага Общинския кризисен щаб в Пловдив в усложняващата се епидемиологична обстановка

Медицински съвет ще подпомага Общинския кризисен щаб в Пловдив в усложняващата се епидемиологична обстановка

BOBSTH 17:45:01 17-11-2020
IS1742BO.028
Пловдив - медицински съвет - учредяване

Медицински съвет ще подпомага Общинския кризисен щаб в Пловдив в усложняващата се епидемиологична обстановка


Пловдив, 17 ноември /Дима Шопова, БТА/
Общински медицински съвет, в който са включени ръководителите на всички общински здравни заведения за болнична и доболнична помощ, бе учреден днес в Община Пловдив. Неговата задача е да синхронизира действията на общинските здравни заведения във все по-усложняващата се епидемиологична обстановка. Съветът е под ръководството на директор "Здравеопазване" в Община Пловдив д-р Калин Калинов. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
Новоучреденият съвет ще подпомага дейността на Общинския кризисен щаб и ще работи в пълен синхрон с Медицинския експертен съвет към Областния кризисен щаб. По искане на д-р Калинов ръководителите на общинските здравни заведения ще подготвят доклади за финансовата и техническа готовност, както и за кадровата обезпеченост за разкриване на КОВИД-сектори в поверените им лечебни структури до края на седмицата. На база на тези доклади, в понеделник съветът ще вземе решение къде и колко да бъдат новоразкритите КОВИД зони.
"Ако има ДКЦ-та, които нямат възможност да разкрият зони за борба с пандемията, ще подпомагат с екипи колегите си, това е принципът на солидарността. Работим в сътрудничество със синдикатите и няма да нарушим законодателството, всеки ще даде доброволно съгласие за командироването си", е заявил на заседанието Калинов.
Като най-голям проблем присъстващите са отличили липсата на достатъчно кадри затова е било прието предложението за създаване на единен регистър на медицинския персонал и доброволците. Неговата цел ще бъде да поддържа актуална информация за нуждите от специалисти в отделните болници и ДКЦ-та и да подпомага процеса на командироването на кадри.

/ИС/