КАСКАДА ООД стартира ново производство на напоителни тръби под марката K-DRIP

КАСКАДА ООД стартира ново производство на напоителни тръби под марката K-DRIP

Днес, 22.10.2020 г. се състоя официалната церемонията по откриването на новото производство на напоителни тръби в КАСКАДА ООД и заключителната конференция по проекта „GaIN / Green IrrigatioN” в производствената база на КАСКАДА ООД в с. Царацово, община Пловдив. 

Гости на събитието бяха бизнес партньори, служители на предприятието и официални лица. След приветствените речи на управителите на компанията – г-жа Радостина Николова и г-жа Иванка Недева, с онлайн поздравление на живо се включи и г-жа Frauke Muth, Ръководител на Innovation Norway за България и Румъния. Г-жа Muth изрази задоволството, че проектът „GaIN / Green IrrigatioN” е един от първите проекти, които са успешно изпълнени предсрочно и с голям успех по програмата, и сподели „Този проект е пример за това как загриженост за околната среда и бизнес интересите могат да се съвместяват заедно!“.

Г-жа Иванка Недева посочи, че като част от пазарната стратегия за налагане на новия продукт – напоителни тръби, произведени от над 80% рециклирана смес, е създаването на процес на кръгова икономика, посредством въвеждането на обратно изкупуване на вече ползваните в земеделието напоителни тръби. Партньорът по проекта – норвежката организация International Development Norway, също са оказали голяма подкрепа в реализацията на проекта с извеждането на анализ и оценка на новият продукт в контекста на кръговата икономика.

Г-жа Радостина Николова изрази благодарности към целият екип, работил по проекта, както и на всички заети в предприятието, за полаганите усилия и сплотеност в тези турбулентни времена, а също и към програмата за насърчаване на бизнеса на Innovation Norway, без чиято помощ проектът би се реализирал, но с голямо забавяне. От името на кмета на Община Марица – г-н Димитър Иванов, г-жа Николова предаде поздравителен адрес и ангажимент на подкрепа и от страна на местната власт към подобни инициативи на територията на общината.

Откриване на новата линия за производство на напоителни тръби под марката K-drip бе отбелязано с прерязване на лента от производствения директор на предприятието, г-н Даниел Недев и координатора на проекта от страна на Innovation Norway – г-н Калин Маринов. Всички гости имаха възможността да разгледат високотехнологичното оборудване при спазване на всички изисквания съобразно пандемичната ситуация.

Стойността на цялата инвестиция е 1 944 000 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ от страна на Innovation Norway е в размер на общо 700 000,00 евро или близо 36 % от допустимите разходи по проекта. С осъществяването на дейностите по проекта, компанията затваря кръга от верига на жизнения цикъл на тръбите за напояване от капков тип и ще направи процеса по-евтин и по-екологичен не само за КАСКАДА ООД, но и за селскостопанските производители в България и цяла Европа.

КАСКАДА ООД 

/ПП/