Силистренска неправителствена организация е издала наръчници за противодействие на домашното насилие

Силистренска неправителствена организация е издала наръчници за противодействие на домашното насилие

BOBSTH 10:55:02 17-10-2020
RM1053BO.007
Силистра - домашно насилие

Силистренска неправителствена организация е издала наръчници за противодействие на домашното насилие


Силистра, 17 октомври /Пеню Николов, БТА/
Към края си е проект на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" в Силистра "Център за консултиране и превенция от домашно насилие - Силистра - качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие", съобщиха от сдружението и от Областната администрация. Проектът е финансиран чрез Министерство на правосъдието на Република България.
В основата на проекта са консултации и подготовка на два наръчника по проблемите на домашното насилие.
Единият от наръчниците се нарича "Аз не съм жертва" и е насочен към хора-жертва на насилие и към всички, които имат интерес към факторите на насилието. Той ще е полезен и за младежите, на които им предстои да създават семейство, защото около 40 на сто от всички престъпления, свързани с насилие, стават по правило в домашни условия, смятат специалистите. Наръчникът цели да претотврати домашното насилие, поради което е своеобразен инструмент за превенция. На практика той представя формите на домашно насилие и факторите, които го провокират. Другият наръчник, озаглавен "Агресията не е сила", е насочен към формите на превантивна дейност от страна на институциите, предоставяйки възможност на извършителите на домашно насилие да получат разбираемо обяснение за част от своето неприемливо поведение с последици за самите тях.
Двата наръчника са като малки енциклопедии, в които се има теоретични постановки и споделена на достъпен език практика от случаи в съвременните семейства. В рамките на проекта онлайн в интернет са анкетирани над 500 доброволци.

/РУМ/