709 варненци се обслужват по проект за допълнителна патронажна грижа

709 варненци се обслужват по проект за допълнителна патронажна грижа

709 варненци се обслужват от месец юни досега по проект за предоставяне на допълнителна патронажна грижа, с цел ограничаване на разпространението на коронавируса. Услугата включва доставка по домовете на храна и продукти от първа необходимост, лекарства и плащане на битови сметки - със средства на потребителите. Има възможност и за ползване на помощ за неотложни административни услуги. Дейностите се реализират по  проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Те са насочени към възрастни хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица, поставени под карантина от здравните власти, както и самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да ги оставят сами.

Има възможност да се включат и допълнително потребители, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Желаещите да бъдат включени в групата от бенефициенти могат да се обръщат за съдействие към диспечерите по проекта на следните телефони:

За район „Приморски“ и село Каменар - тел: 088 630 08 33

За район „Владислав Варненчик“, селата Тополи и Казашко - тел: 088 630 08 65

За район „Аспарухово“, селата Константиново и Звездица -    тел: 088 630 09 04

За район „Одесос“ - тел: 088 630 06 79

За район „Младост“ - тел: 088 630 07 40

Община Варна
гр. Варна
бул. "Осми Приморски полк" 43

www.varna.bg
Телефонен Указател :
https://www.varna.bg/bg/105

/ПП/