ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАХА РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" – ПЛОВДИВ

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДПИСАХА РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И  АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" – ПЛОВДИВ

Днес, 16 септември (сряда) 2020 г., проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор и проф. д-р Галина Лардева - заместник-ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив, проведоха работна среща с академичното ръководство на Русенския университет: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - ректор, проф. Велизара Пенчева – председател на Общото събрание, проф. д-р Диана Антонова - заместник-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Десислава Атанасова - заместник-ректор по интернационализация и комуникационна политика,  проф. д-р Пламен Кангалов - заместник-ректор по учебната работа.

По време на посещението бяха обсъдени възможности за сътрудничество в научната дейност както и в различни проекти и инициативи. Проф. Белоев представи добри практики на русенското висше училище в областта на информационните технологии, трансграничното сътрудничество и публикационната дейност.

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев подписаха договор за сътрудничество между двете висши училища. В него се предвижда съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на двете институции на национално и международно ниво. Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи в областта на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

 

Русенски университет

/ПП/