Нови компютри и таблети са получили деца, лишени от родителска грижа в Попово

Нови компютри и таблети са получили деца, лишени от родителска грижа в Попово

BOBSTH 16:45:31 16-09-2020
GI1643BO.019
Попово - компютри - социални услуги

Нови компютри и таблети са получили деца, лишени от родителска грижа в Попово


Попово, 16 септември /Боряна Димитрова, БТА/
Нова компютърна техника са получили деца, лишени от родителска грижа в Попово. Те са им раздадени от общинското ръководство по повод първия учебен ден, съобщиха от кметството.
По спечелен проект от Община Попово пред Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика безвъзмездно са предоставени средства, с които е закупена техника, необходима за обучението на децата, настанени в социални услуги.
Общо 26 ученици от 1 до 12 клас са били зарадвани от кмета на община Попово Людмил Веселинов, който лично им е връчил техниката. Децата са настанени в "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" и "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания".
Децата на Попово, лишени от родителски грижи и настанени в социална услуга, заслужават осигуряването на равни условия за навлизане и присъствие в динамичната напоследък образователна среда, което ще стане възможно благодарение и на получените преносими компютри и таблети, допълват от администрацията.

/ГИ/