Благоевградският театър представи "Летопис" със стогодишната си история

Благоевградският театър представи "Летопис" със стогодишната си история

BOBSTH 10:26:31 16-09-2020
MH1024BO.014
Благоевград - театър - летопис

Благоевградският театър представи "Летопис" със стогодишната си история


Благоевград, 16 септември /Десислава Велкова, БТА/
Драматичен театър "Никола Вапцаров" представи "Летопис", в който е събрана стогодишната му история. Общо 530 заглавия са играни от трупата в този период, а книгата проследява всяко едно от тях.
Това е огромен труд, вътре има имената на абсолютно всички, които са работили в театъра - от тези, които са играли над сто роли до всички на технически служби, каза по време на откриването директорът на театъра Маргарита Мачева.
Летописът е дело на дългогодишния драматург на благоевградския театър Елена Илиева. През целия си професионален път като част от театъра тя е събирала тази информация. В последните две години нейните усилия обаче са били насочени основно към написването му. В него са описани събитията около самото създаване на театъра, които съществува от 1919 година. Проследява и цялата история на културната институция, трудностите, през които преминава и които отразяват бурния двадесети век, както и значимите личности, които са свързани с развитието на театъра.
/МХ/