Община Свищов спечели 820 000 лв. за обновяване на жилищен квартал

Община Свищов спечели 820 000 лв. за обновяване на жилищен квартал

BOBSTH 15:19:01 08-08-2020
IS1517BO.002
Свищов - проект - жилищен квартал

Община Свищов спечели 820 000 лв. за обновяване на жилищен квартал


Велико Търново, 8 август /Сашка Александрова, БТА/
Община Свищов спечели 820 000 лв. за обновяване на жилищен квартал, съобщиха от пресцентъра на Общината. Проектът е част от резервния списък на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж".
Със средствата ще бъде реновирани междублокови пространства, ще бъде извършена рехабилитация на тротоарни настилки, алеи, пешеходни зони. Ще бъдат обособени кътове за отдих и ще бъдат изградени детски площадки. Проектът предвижда реконструкция на сега съществуващи зелени площи и създаване на нови и монтиране на улично лед осветление. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

/ИС/