Експерти направиха извънредна проверка за замърсяване на река Струма

Експерти направиха извънредна проверка за замърсяване на река Струма

BOBSTH 11:07:31 08-08-2020
GI1106BO.004
Перник - река - инспекция

Експерти направиха извънредна
проверка за замърсяване на
река Струма


Перник, 8 август /Елка Робева,БТА/
Експерти са извършили проверка по сигнал за изтичане на замърсени води в река Струма след "Топлофикация - Перник", съобщи РИОСВ. Инспекцията е направена на място от представители на РИОСВ - София, специализираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".
Взети са проби от тръбата, от която се е изливала оцветената в кафяво вода, както и от няколко пункта по поречието на реката. Резултатите от пробовземанията все още не са известни./ГИ/