Община Троян вече реализира изцяло предоставянето на социалната услуга Домашен социален патронаж

Община Троян вече реализира изцяло предоставянето на социалната услуга Домашен социален патронаж

BOBSTH 14:25:31 05-08-2020
MH1424BO.047
Троян - Домашен социален патронаж

Община Троян вече реализира изцяло предоставянето на социалната услуга Домашен социален патронаж


Ловеч, 5 август /Даниела Балабанова, БТА/
Предоставянето на услугата Домашен социален патронаж се реализира вече изцяло от Община Троян, съобщават от администрацията.
До момента приготвянето на храна се е извършвало от външен изпълнител. Във връзка с ефективното използване на човешкия и материален ресурс, осъществяването на контрол върху качеството на приготвяната храна и разширяване обхвата на предоставяне на услугата, дейността се извършва вече от Общината.
Поради увеличения интерес капацитетът е увеличен на 260 потребители.
Материалната база, която се използва за приготвяне на храната, е кухнята на Дом за стари хора в село Добродан.
За ползването на услугата потребителите заплащат месечна такса, половината от която се поема от бюджета на Общината.
Домашен социален патронаж може да се ползва от лица в пенсионна възраст, с трайно намалена работоспособност, военноинвалиди или военнопострадали.
Услугата включва, освен приготвянето и доставка на храна, и медицинско наблюдение, социално включване, поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваните помещения, съдействия за снабдяване с помощни средства, битови услуги и др., които към момента се предоставят чрез проект "Патронажна грижа в Община Троян", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
/МХ/