Фондът за социална закрила" отпуска средства за оборудване на два центъра от семеен тип в Габрово

Фондът за социална закрила" отпуска средства  за оборудване на два центъра от семеен тип в Габрово

BOBSTH 13:17:01 02-08-2020
MM1315BO.018
Габрово - социални центрове - оборудване

Фондът за социална закрила" отпуска средства за оборудване на два центъра от семеен тип в Габрово


Габрово, 2 август /Жанет Михова, БТА/
Фондът "Социална закрила" ще отпусне 27 603 лева за закупуване на оборудване в центровете от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Социалните домове се намират в кварталите "Борово" и "Трендафил". Договорът по проекта е бил подписан в Министерството на труда и социалната политика от заместник-кмета Нела Рачевиц и изпълнителния директор на фонда - Марина Сарадинова. Това съобщи Миглена Въгленова от общината.
Срокът за изпълнение е 30 ноември. Общината ще допълни държавното финансиране с 3067 лева. Предстои процедура за избор на изпълнител по проекта. Целта е да се подмени амортизираното оборудване в двата центъра, тъй като потребителите се нуждаят от специфични уреди за рехабилитация и подпомагане на техните нужди.
Ще бъдат закупени терапевтични столове, вертикализатори, басейни за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, кухненско обзавеждане, дюшеци и специализирани технически средства.
В двете къщи са настанени общо 19 момичета и момчета, за които се грижи персонал от 29 специалисти. Услугата е 24-часова, а общият капацитет е 28 места. Настанени са деца и младежи на възраст от 7 до 35 години с физически и умствени увреждания.
Центровете за настаняване от семеен тип са изградени по европейски проект през 2013 година. Те се финансират като делегирана държавна дейност и чрез местни приходи./ММ/