В Плевен Инвестиционната програма за 2020 година претърпя промени, добавиха към резерва близо 400 хиляди лева

В Плевен Инвестиционната програма за 2020 година претърпя промени, добавиха към резерва близо 400 хиляди лева

BOBSTH 11:12:01 01-08-2020
RM1110BO.011
Плевен - инвестиции - програма

В Плевен Инвестиционната програма за 2020 година претърпя промени, добавиха към резерва близо 400 хиляди лева


Плевен, 1 август /Малин Решовски, БТА/
В Плевен Инвестиционната общинска програма за 2020 година претърпя промени, съобщиха от общината.
Те ще бъдат финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и от собствени бюджетни средства. Наложени са след преценка на общинските експерти за възможностите и приоритетите на общината за тази година.
За основния ремонт на художествената галерия "Илия Бешков" сумата е увеличена на 334 хиляди лева с капиталови средства и с още 66 хиляди собствени бюджетни средства. За основния ремонт на ул."Св. Кл. Охридски" целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена от 35 на 60 хиляди лева. Отделени са пари за подпорна стена на ул."Парашкев Цветков" - обектът ще се финансира с над 24 хиляди лева собствени бюджетни средства. За частичното изграждане на улица в жк "Дружба", до бл. 317, са намалени собствените бюджетни средства - от 260 хиляди на 20 хиляди лева. За подпорната стена ул."Княз Борис Първи" нр.30 и нр.32, целевата субсидия също е намалена - от 50 хиляди на 23 хиляди лева. Няма да се отделят планираните първоначално 80 хиляди лева за основен ремонт на Регионалния исторически музей. Същото се отнася и за основния ремонт на тротоар на бул."Данаил Попов", за който няма да бъдат отпуснати 150 хиляди лева.
Така резервът на Община Плевен по решение на Общинския съвет бе увеличен с 398 295 лева за непредвидени и неотложни разходи в частта си "Местни дейности", посочват от там.

/РУМ/