В Плевен за първи път в страната са извършени иновативни операции с роботизирана система DaVinci и апаратура Firefly

В Плевен за първи път в страната са извършени иновативни операции с роботизирана система DaVinci и апаратура Firefly

BOBSTH 18:04:31 13-07-2020
IS1803BO.016
Плевен - хирургия - иновации

В Плевен за първи път в страната са извършени иновативни операции с роботизирана система DaVinci и апаратура Firefly


Плевен, 13 юли /Малин Решовски, БТА/
За първи път в страната в Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен са извършени иновативни операции с роботизирана система DaVinci, надградена с високотехнологична апаратура Firefly за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремните органи. Това съобщиха от Медицинския университет в Плевен.
Използвани са специална лазерна камера и нов софтуер Firefly също за пръв път у нас, закупени по европейски проект. Системата се използва за поставяне венозно на пациента специално багрило, а циркулиращата кръв става видима благодарение на лазерната камера.
В клиниката вече са извършени две операции на пациенти с рак на правото черво от доц. д-р Добромир Димитров и лекари от болница "Д-р Странски". Новият метод е използван след прекъсване на кръвоносни съдове на дебелото черво да онагледи реално докъде органът е със запазено кръвоснабдяване, за да не се разчита на субективна преценка. Данните от проучвания сочат, че със своята обективност методът е водещ в световен мащаб. Чрез него в Плевен вече се предоставя достъп до високотехнологична хирургия, която гарантира по-голяма сигурност за хората. Пациентите, оперирани по иновативния метод, се възстановиха бързо и бяха изписани на петия следоперативен ден, посочват от екипа.
Новозакупената апаратура е част от изграждането на Департамента по роботизирана хирургия, с ръководител доц. д-р Сергей Илиев, в рамките на Центъра за компетентност в университета на Плевен. Негови партньори са Медицински университет - Варна и Институтът по роботика към БАН.

/ИС/