Регионалната библиотека в Пазарджик обогатява фонда си след спечелен проект пред Министерство на културата

Регионалната библиотека в Пазарджик обогатява фонда си след спечелен проект пред Министерство на културата

BOBSTH 12:32:01 12-07-2020
IS1230BO.015
Пазарджик-библиотека-спечелен проект

Регионалната библиотека в Пазарджик обогатява фонда си след спечелен проект пред Министерство на културата


Пазарджик, 12 юли /Елена Станоева, БТА/
Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик спечели проект пред Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност" 2020 г., съобщават от библиотеката. Проектът е на стойност 24 999.95 лв. и в него са включени 726 заглавия в 2410 тома.
С програмата Министерство на културата дава възможност за обогатяване и подновяване на колекциите на библиотечния фонд. Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" е реализирала проекти във всички досегашни сесии на програмите на културното министерство. Отпусканите средства дават възможност своевременно да се закупят стойностни заглавия, съобразени изцяло с профила на библиотечния фонд и информационните потребности на ползвателите на Библиотеката.

/ИС/