Дългосрочни курсове организира Центърът за продължаващо обучение във филиала в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"

Дългосрочни курсове организира Центърът за продължаващо обучение във филиала в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"

BOBSTH 09:41:01 04-07-2020
GI0940BO.003
Силистра - студенти

Дългосрочни курсове организира Центърът за продължаващо обучение във филиала в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев"


Силистра, 4 юли /Пеню Николов, БТА/
Наскоро е връчен сертификат на Йонел Аурелиан Котобан - първият румънски студент, успешно преминал организирания от Центъра за продължаващо обучение към филиала в Силистра на Русенския университет "Ангел Кънчев" курс по български език за чужденци.
Това съобщи доц. д-р Диана Железова-Миндизова - ръководител на центъра.
В рамките на 100 учебни часа курсът въвежда обучаемите в особеностите на българската фонетика, морфология и синтаксис и разкрива лексикалното богатство и красота на българския език, се казва в съобщението.
Сега към Центъра се провежда онлайн курс по румънски език за начинаещи, в който като гост-лектор за избрани комуникативни ситуации е поканена румънката Юлия Баховски - магистър по Бизнес комуникации.
В средата на юли ще започне квалификационен онлайн курс за учители с кредити "Електронни тестове за мобилни устройства", към който има заявен интерес от учители както от Силистра, така и от Стара Загора и Благоевград.
От октомври започва обучението по три дългосрочни курса с продължителност два или три семестъра - курс за следдипломна специализация за придобиване на педагогическа правоспособност, курс за преквалификация за придобиване на професионална квалификация " Учител по физическо възпитание и спорт" и следдипломна специализация по чужд език (английски, френски, немски, румънски). Предстоят договаряния за осъществяване на езикови и квалификационни курсове с преподаватели от лицеите в Остров, Бъняса и Делени/ Румъния/.

/ГИ/