Повече от 30 деца са получили подкрепа от кубратската комисия за борба с противообществените прояви

Повече от 30 деца са получили подкрепа от кубратската комисия за борба с противообществените прояви

BOBSTH 13:19:32 30-06-2020
PP1318BO.029
Кубрат - комисия - деца

Повече от 30 деца са получили подкрепа
от кубратската комисия за борба
с противообществените прояви


Кубрат, 30 юни /Садет Кърова, БТА/
Общо 32 деца получиха помощ и подкрепа от Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат за първото полугодие, съобщи секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова.
На 20 от децата са наложени възпитателни мерки, а 12 са включени в специални програми за допълнителна работа. Използвани са и платформи за дистанционна работа, като целта е била да се предпазят децата от нови прояви и да се формира у тях правна, гражданска и емоционална култура.
За периода водещи противоправни деяния, извършени от малолетни и непълнолетни в община Кубрат, са битовите кражби и хулиганските прояви. Като чести мотиви за деянията се отчитат наивността и любопитството, характерни за детската възраст.
Анализът за отчетния период извежда като извод, че разбитите семейства и липсата на родителски контрол влияят върху ръста и динамиката на противообществените прояви, извършени от деца в община Кубрат. Това налага необходимостта от превантивна работа не само с провинените деца, но и с техните родители, защото контролът е ключов фактор, и когато той липсва или се свежда само до задоволяване на определени потребности на детето, се оказва недостатъчен, коментира секретарят на местната комисия в Кубрат. Тя добави, че заради нехайство и омаловажаване на родителския контрол от началото на годината комисията е наложила глоби на трима души от общината.

/ПП/