МБАЛ-Добрич търси лекари-специализанти

МБАЛ-Добрич търси лекари-специализанти

BOBSTH 13:09:31 30-06-2020
MM1308BO.028
Добрич - МБАЛ - свободни работни места

МБАЛ-Добрич търси лекари-специализанти


Добрич, 30 юни /Юлияна Христова, БТА/
Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич търси лекари-специализанти по педиатрия, пневмология и фтизиатрия, неонатология и медицинска онкология, съобщават от здравното заведение. Търсените кадри за заемане на свободни работни места в отделенията на болницата, която е акредитирана като база за придобиване на специалност, ще бъдат наети след конкурс. Държавата ще финансира таксата за обучение и ще заплаща субсидия за придобиване на специалностите.
В областната болница има свободни работни места и за лекари-специализанти по 12 други клинични специалности, за които също има акредитация като база за обучение. МБАЛ-Добрич има присъдена отлична акредитационна оценка през 2017-а за срок от пет години, посочват от лечебното заведение.


/ММ/