Система за оповестяване при бедствия ще бъде изградена на язовир в Добричката община

Система за оповестяване при бедствия ще бъде изградена на язовир в Добричката община

BOBSTH 08:46:31 30-06-2020
PP0845BO.002
Добричка община - язовир - оповестителна система

Система за оповестяване при бедствия ще бъде изградена на язовир в Добричката община


Добричка община, 30 юни /Юлияна Христова, БТА/
Локална система за оповестяване при бедствия ще бъде изградена на язовир "Плачи дол-2" в Добричката община, съобщават от кметската управа.
Според подготвения авариен план, ако стената на водоема се скъса, могат да бъдат наводнени пътни съоръжения, общински път и път II-27 от републиканската мрежа, както и вилната зона "Балик" и ниските места в Добрич. Язовирът, който е строен през 50-те години на миналия век за напояване, е публична общинска собственост. От МВР са издали предписание за монтиране на оповестителна система на язовира.
Общината вече обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на локалната система, която трябва да бъде интегрирана с националната система за ранно предупреждение при бедствия. В рамките на обществената поръчка трябва да бъдат обучени оператори и специалисти за поддържане на системата.
Офертите на кандидатите за обществената поръчка ще бъдат отворени на 7 юли.

/ПП/