С нов център за комплексни социални услуги Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие

С нов център за комплексни социални услуги Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие

BOBSTH 10:34:01 09-06-2020
MM1033BO.018
Велико Търново - социална услуга - насилие

С нов център за комплексни социални услуги Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие


Велико Търново, 9 юни /Марина Петрова, БТА/
С нов център за комплексни социални услуги Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие, съобщиха от пресцентъра на общината. Центърът, който включва две къщи, предоставя временно настаняване в среда, която е максимално близка до семейната.
Финансирането за изграждането е с европейски средства по ОП "Региони в растеж" 2014-2020. За предоставянето на социалната услуга "Кризисен център за лица Търновгад", общината е защитила проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", избран е екип, а със специалистите вече се провежда обучение.
Директорът на общинската дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Росица Димитрова е посочила, че стремежът на общината, като иноватор в сферата на социалните услуги е да профилира новия център в място за подкрепа на жертвите на домашно насилие, но и да се акцентира върху превенцията и предотвратяването на тези случаи.
В двете къщи временно ще бъдат настанявани пострадали от домашно насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация лица, хора в риск, както и граждани, останали без дом заради бедствена ситуация - пожар, наводнение или др. Капацитетът е 30 души.

/ММ/