НС разреши продажбата на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна Оряховица

BOBSTH 10:05:31 03-06-2020
MM1004BO.007
парламент - "Летище Горна Оряховица" ЕООД - приватизация на обособена част

НС разреши продажбата на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна Оряховица


София, 3 юни /Нелли Желева, БТА/
Парламентът разреши приватизацията на обособена част от имуществото на "Летище Горна Оряховица" ЕООД - Горна Оряховица.
Става дума за пицария със застроена площ 176,59 кв.м. върху общинска земя, лека пристройка за разширени към търговска зала в режим на преместваем обект с право на строеж в определени граници. Очакваните приходи са около 125 хиляди лева.
След влизане в сила на договора за отдаване на концесия на гражданско летище за обществено ползване - Горна Оряховица, търговското дружество "Летище Горна Оряховица" ЕАД прекратява извършването на основната си дейност като летищен оператор по наземно обслужване, пише в мотивите си вносителят - Министерският съвет. В резултат на прекратяване на тази дейност финансово-икономическите резултати на търговското дружество са силно повлияни, като основни и единствени източници на приходи остават продажбата и отдаването под наем на активи - собственост на дружеството. Във връзка с това управителят на търговското дружество е направил предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продажба на недвижимия имот.

/ММ/