Процедура по избор на председател на Общинския съвет в Кюстендил ще се състои на 28 май

Процедура по избор на председател на Общинския съвет в Кюстендил ще се състои на 28 май

BOBSTH 12:24:01 23-05-2020
MM1223BO.021
Кюстендил - общински съвет - председател

Процедура по избор на председател на Общинския съвет в Кюстендил ще се състои на 28 май


Кюстендил, 23 май /Елица Иванова, БТА/
Процедура по избор на председател на Общинския съвет в Кюстендил ще се състои на 28 май, съобщи председателя на Общинския съвет Михаела Крумова. Изборът ще бъде направен на насроченото от 14.00 часа заседание на ОбС, което ще се състои в залата на общинския драматичен театър.
Съгласно действащият правилник, председател на ОбС се избира на всеки шест месеца.
В проекта на дневния ред са включени общо десет докладни записки от кмета на Общината и общински съветници. Сред тях е финансовия отчет на търговско дружество "Хигия", поставяне под закрила на общински вековни гори чрез определянето им със статут "гори във фаза на старост", в землището на селата Дождевица, Жиленци и Гюешево.

/ММ/