Планират се структурни промени в общинската администрация в Ямбол

Планират се структурни промени в общинската администрация в Ямбол

BOBSTH 17:50:32 22-05-2020
PP1750BO.027
Ямбол - общинска администрация - промени

Планират се структурни промени в общинската администрация
в Ямбол


Ямбол, 22 май /Владимир Шишков, БТА/
Кметът на Ямбол Валентин Ревански ще предложи за одобрение от Общинския съвет нова структура на общинската администрация, при която нейната численост ще бъде намалена с 30 щатни бройки, съобщиха от общинския пресцентър.
Някои дирекции се сливат, а други се преобразуват в отдели с по-малко на брой служители. Според кмета реалният брой на заетите служители в общинската администрация е приблизително равен на този, които се предлага, а административните функции могат да бъдат изпълнявани в срок и с по-малко служители.
Оптимизирането на сегашните дирекции, отдели и сектори ще намали броя на общинските служители от 181 на 151 души, а разходите за техните заплати и осигуровки - с близо 300 000 лева годишно.
В началото на годината числеността на персонала в община Ямбол бе намалена с 36 щатни бройки, четири от които - финансирани от държавата, и 32 - от общинския бюджет. Реализираната икономия от заплати на ръководители и администрация са повече от 280 000 лева за година./ПП/