Започнали са строителни работи по проект за закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци в Тетевенско

Започнали са строителни работи по проект за закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци в Тетевенско

BOBSTH 17:43:01 22-05-2020
PP1742BO.025
Тетевен - депо - рекултивация

Започнали са строителни работи по проект за закриване
и рекултивация на старо депо за битови отпадъци
в Тетевенско


Ловеч, 22 май /Даниела Балабанова, БТА/
Започнали са строителните работи по проект за закриване и рекултивация на старо депо за битови отпадъци на община Тетевен в село Гложене. Това съобщават от общинската администрация.
Проектът е за близо 1,15 милиона лева, от които 523 хиляди лева е одобрената безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Останалата част е финансирана от събрани отчисления по Закона за управление на отпадъците - близо 265 хиляди лева, и отпуснат безлихвен заем от ПУДООС на община Тетевен за над 361 хиляди лева. Освен тези средства, за закриване на старото депо са предвидени разходи, заложени в план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2020 г.
По проекта се предвижда техническа и биологична рекултивация. Техническата обхваща изкопи на отпадъци, почистване на площи от замърсени почви, оформяне на отпадъците и рекултивация на сметището.
Биологичната рекултивация служи да предпазва рекултивираната повърхност от водна и ветрова ерозия. Ще се извърши засяване на тревни семена и ще има грижи за поддържане на растителността.
Срокът за завършване на техническата рекултивация е малко над 8 месеца.

/ПП/