Онлайн система показва качеството на въздуха в Шумен в реално време

Онлайн система показва качеството на въздуха в Шумен в реално време

BOBSTH 15:10:31 22-05-2020
MH1509BO.006
Шумен - въздух - онлайн система

Онлайн система показва качеството на въздуха в Шумен в реално време


Шумен, 22 май /Станимир Савов, БТА/
Шуменци вече могат да получават актуална информация за качеството на въздуха в града. Това стана възможно чрез онлайн системата на Изпълнителната агенция по околна среда за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.
Платформата е достъпна на сайта на Община Шумен, в раздел "Устройство на територията", направление "Екология", секция "Качество на атмосферния въздух". Чрез нея, в реално време, може да се провери какво е качеството на въздуха в града. Данните показват средните стойности на фини прахови частици за последните часове, денонощие и година, и са изобразени в графичен вид.
Чрез системата шуменци могат да видят и отчетените нива на озон, азотен и серен диоксид във въздуха, температура и посока на вятъра, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация. Измерванията се извършват от автоматичната станция, разположена в двора на СУ "Йоан Екзарх Български".
През последния месец данните показват, че няма превишаване на средноденонощната норма от 50 микрограма на фини прахови частици във въздуха на територията на Шумен, допълват от общински пресцентър.
/МХ/