Детските градини и ясли в Търговище възобновяват работата си от 1 юни

Детските градини и ясли в Търговище възобновяват работата си от 1 юни

BOBSTH 14:39:01 22-05-2020
PP1438BO.001
Търговище - детски градини - работа

Детските градини и ясли в Търговище
възобновяват
работата си от 1 юни


Търговище, 22 май /Боряна Димитрова, БТА/
Общинските детски градини и ясли в Търговище могат да възобновят дейността си от 1 юни. Това е записано в заповед на кмета Дарин Димитров, съобщават от общинската администрация.
Директорите на заведенията следва да създадат необходимата организация за работа и да предприемат действия за осигуряване на строги санитарно-хигиенни условия.
В момента се прави и проучване за желанието и готовността на родителите за връщането на децата. Извършва се почистване и дезинфекция на помещенията и дворните пространства, както и повторно пръскане на тревните площи против кърлежи.
Съгласно мерките за организация на дейността на градините и яслите, изготвени от МОН, броят на деца в група ще бъде между 12 и 16. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла, се предприемат действия за разделянето им в подгрупи. За целта трябва да бъдат обособени отделни кътове в рамките на общото помещение или да се търси друго подходящо решение.
Приемът на децата ще се извършва по предварително оповестени от съответното заведение график и ред. Подробна информация родителите могат да получат от директорите на съответното звено./ПП/