В регионалната библиотека в Сливен е открита документална изложба за българската книжовност

В регионалната библиотека в Сливен е открита документална изложба за българската книжовност

BOBSTH 12:55:31 22-05-2020
MM1254BO.034
Сливен - библиотека - изложба

В регионалната библиотека в Сливен е открита документална изложба за българската книжовност


Сливен, 22 май /Велина Василева, БТА/
В Регионална библиотека "Сава Доброплодни" в Сливен е открита документална изложба за развитието на българската книжовност, съобщиха от културната институция.
Тя включва над 120 ценни издания за важните моменти от създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий през 855г. и разпространението й сред славянските народи, през книжовното дело на техните ученици и развитието й през вековете до наши дни. Значително място в изложбата е отделено на издания, разкриващи по-важни събития в живота на Кирил и Методий. Представена е най-старата българска азбука - глаголицата, създадена около 855г. от Константин-Кирил Философ. Представени са и издания за дейността на техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.
В изложбата са включени и редки и ценни документи, в които е отразена и оценката за делото им. Посетителите могат да видят уникално фототипно издание на прочутата "Хронография" на Константин Манасий, фототипни издания на "Царството на славяните" от Мавро Орбини, на първата печатна книга на ново6ългарски език - "Абагар", различни издания на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, "Житие и страдания грешного Софрония", "Мати Болгария" на Неофит Бозвели. Специално място е отделено на възрожденската книжнина, като са представени ценни старопечатни издания от фонда на библиотеката.
Изложбата може да бъде посетена до 30 май.

/ММ/