Варна - удължават срока на противоепидемиологичните мерки до 12 април включително

Варна - удължават срока на противоепидемиологичните мерки до 12 април включително

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена въз основа на чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение, Кметът на Община Варна нареди да бъде удължен срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г., включително.

В заповедта е указано още, че се допуска в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с проява на остри заразни заболявания.

 

Заповедта тук: https://www.varna.bg/bg/403

 

 

Пресцентър на Община Варна

e-mail: pressroom.varna@gmail.com

 

Телефони за сигнали:

Национален телефон -  112;
Министерство на здравеопазването - 02 807 87 57 

РЗИ - Варна  - 052 665 200;

ОД на МВР - Варна - 052-615 -166;

Дежурен по община - 052-820-112,   052-820-204,  052-820-016

Дирекция „Здравеопазване“ в Община Варна – 052-820 - 239

 

/ПП/