Община Разград разработи механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна

Община Разград разработи механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна

BOBSTH 18:19:01 26-03-2020
GI1815BO.038
Разград - община - подпомагане

Община Разград разработи механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна


Разград, 26 март /Садет Кърова, БТА/
Община Разград разработи механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна в извънредното положение, съобщават от общинската администрация. Основните положения в него са изготвени въз основа на уточнените начини за взаимодействие на работна среща между представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост и заместник-кмета Милена Орешкова.
Съгласно механизма ще бъдат подпомагани самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, които нямат близки на територията на община Разград; трудно подвижни хора и хора с увреждания, както и семейства, които към настоящия момент са останали без доходи. Подпомагането ще бъде чрез топъл обяд от Домашния социален патронаж и пакет с хранителни продукти, предоставен от БЧК.
Сигналите за нуждаещите се граждани ще се подават на тел 084/660283 в Центъра за обществена подкрепа към сдружение "Жанета".
Всеки може да дари парични средства за подпомагане на нуждаещи се, като за целта е обявена банкова сметка. Приемат се и хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд в Домашния социален патронаж и опаковани хранителни продукти за изготвяне на пакети в БЧК, поясняват от общината./ГИ/