Равнището на безработицата в Силистренско е 12.4 на сто и се запазва като през януари

Равнището на безработицата в Силистренско е 12.4 на сто и се запазва като през януари

BOBSTH 12:07:31 26-03-2020
PP1204BO.029
Силистра - трудов пазар

Равнището на безработицата в Силистренско е 12.4 на сто
и се запазва като през януари


Силистра, 26 март /Пеню Николов, БТА/
Равнището на безработица за област Силистра през февруари е 12,4 на сто и се запазва спрямо януари, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.
Най-високо е равнището на безработицата в Кайнарджанската община - 39,4 на сто, а най-ниско - в Силистренската община - 6,4 на сто. Продължително безработните с престой на борсата над година към края на февруари са 1814 - 32 на сто от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73 на сто.
По професионален признак 58 на сто от регистрираните безработни са без специалност, с работнически професии - 29 на сто, специалисти - 13 на сто. Според образованието, от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 51 на сто. Хората със средно образование са 42 на сто, а висшистите - 7 на сто.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 45 на сто от всички регистрирани. Тези от 30 до 49 години са 44 на сто, а младежите до 29 години - 11 на сто. От общо регистрираните 416 са с намалена работоспособност.

/ПП/