И община Тервел ще предостави средства на МБАЛ за справяне с коронавирусната инфекция

И община Тервел ще предостави средства на МБАЛ за справяне с коронавирусната инфекция

BOBSTH 10:22:31 26-03-2020
PP1019BO.013
Тервел - МБАЛ - подкрепа

И община Тервел ще предостави средства на МБАЛ за справяне с коронавирусната инфекция


Добрич, 26 март /Юлияна Христова, БТА/
И община Тервел ще предостави средства на Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ в Добрич за справяне с коронавирусната инфекция.
На предстоящото заседание на Общинския съвет кметът на Тервел Симеон Симеонов ще предложи от общинския бюджет да бъдат заделени 10 000 лева, с които болницата да закупи дезинфекционни апарати, предпазни средства и консумативи.
На апела на МБАЛ за подкрепа в извънредната ситуация вече откликна Добричката община с ресурс от 35 000 лева. Община Добрич също обяви готовност да предостави от резерва си 50 000 лева за защитни средства за персонала на болницата, за апаратура за медицински анализи, за дезинфекция и други, като решението предстои да бъде взето от общинския съвет в края на март.
/ПП/