Преустановява се приемът на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип в Търговище

Преустановява се приемът на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип в Търговище

BOBSTH 16:46:31 25-03-2020
RM1643BO.020
Търговище -специализирани институции - прием

Преустановява се приемът на нови потребители в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип в Търговище


Търговище, 25 март /Боряна Димитрова, БТА/
Преустановява се настаняването на нови потребители във всички осем специализирани институции и социални услуги от резидентен тип, държавно делегирана дейност в община Търговище. Това съобщиха от общинската администрация днес.
Мярката е в изпълнение на указанията на Агенцията за социално подпомагане по повод въведеното извънредно положение в страната и превенция на разпространението на COVID-19.
Консултации и информация за всяка социална услуга ще може да се получава дистанционно. Всеки специалист, ангажиран с предоставянето на услугите, следва да изготви и график за извършване на дейности за подкрепа.
Обявените телефони за предоставяне на консултации са публикувани в уебсайта на Община Търговище./РУМ/