Увеличено е търсенето на квалифицирана работна ръка в Ловешка област

Увеличено е търсенето на квалифицирана работна ръка в Ловешка област

BOBSTH 17:49:01 24-01-2020
MM1746BO.012
Ловеч - квалифицирана работна ръка - търсене

Увеличено е търсенето на квалифицирана работна ръка в Ловешка област


Ловеч, 24 януари /Даниела Балабанова, БТА/
Увеличено е търсенето на квалифицирана работна ръка в Ловешка област, въпреки че безработицата в региона е значително над средната за страната, съобщи Светла Доровска от дирекцията "Регионална служба по заетостта" - Ловеч.
По думите й през миналата година най-много безработни, регистрирани в бюрата по труда, са били наети в преработващата промишленост, но голямо търсене на работна ръка има и в сферата на строителството.
"Фирмите, които са на територията на региона, имат нужда от квалифицирана работна ръка, макар и не с професионално образование. Достатъчно е да са отворени към възможност за обучение. В тази насока бюрата по труда предлагат такива възможности за обучение на безработни лица", добави Доровска.
Тя каза още, че квалифицирани работници се търсят и в машиностроенето, образованието и здравеопазването.
Средното равнище на безработица в Ловешка област през миналата година е било 9,2 процента, или с 3.6 процентни пункта над това за страната. Продължително безработните лица над 1 година са 34.1 на сто от всички регистрирани.
Постъпили на работа през годината са 5229 безработни, а заявените свободни работни места - общо 3957. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост.

/ММ/