Десет са критичните участъци относно проводимостта на реките и състоянието на речните корита на територията на Кюстендилска област

Десет са критичните участъци относно проводимостта на реките и състоянието на речните корита на територията на Кюстендилска област

BOBSTH 16:09:01 22-01-2020
IS1606BO.009
Кюстендил - областен управител - реки

Десет са критичните участъци относно проводимостта на реките и състоянието на речните корита на територията на Кюстендилска област


Кюстендил, 22 януари /Елица Иванова, БТА/
Десет са критичните участъци относно проводимостта на реките и състоянието на речните корита на територията на Кюстендилска област, каза областният управител Виктор Янев. Той посочи, че Областната администрация има готов проект за почистване и възстановяване на тези речни участъци, който не е бил финансиран, но сега след актуализация на състоянието, ще се кандидатства по различни проекти за неговата реализация.
Областната администрация обръща особено внимание на състоянието на речните корита с цел намаляването на рисковете за населението и инфраструктурата, посочи Янев.
Областният управител уточни, че в списъка с критичните места попадат река Бистрица в землищата на селата Соволяно и Николичевци, община Кюстендил; река Банщица в землищата на селата Ябълково и Жабокрът в община Кюстендил; река Конявска в землището на кюстендилското с. Коняво; река Елешница в землището на с. Ваксево, община Кюстендил; река Рилска в землището на с. Стоб, община Кочериново и река Друшлявица на територията на Природен парк "Рилски манастир", община Рила.
Янев допълни, че към днешна дата техническото и експлоатационно състояние на язовирите и хидротехническите и инфраструктурни съоръжения към тях, на територията на областта, е добро./ИС/