Контейнери за едрогабаритни отпадъци са поставени във Велико Търново

Контейнери за едрогабаритни отпадъци са поставени във Велико Търново

BOBSTH 16:35:31 19-01-2020
RM1632BO.006
Велико Търново - контейнери - отпадъци

Контейнери за едрогабаритни отпадъци са поставени във Велико Търново


Велико Търново, 19 януари /Марина Петрова, БТА/
Контейнери за едрогабаритни отпадъци са поставени в различни части на Велико Търново, съобщиха от пресцeнтъра на общината. Дванайсетте контейнера са поставени във всички квартали на града, а целта е да бъдат улеснени жителите и да се оптимизира събирането на отпадъците.
В големите квартали на Велико Търново са разположени и контейнери за събиране на дърво и стари мебели, чийто материал се използва за рециклиране. На пет места се намират съдове за текстил и непотребни дрехи.
Няколко пъти в годината се провеждат акции са събиране на опасни битови отпадъци, припомниха от общината и уточниха, че сметта от сторителство и ремонти трябва да бъде транспортирана до площадката в село Леденик, като за количества до 1 тон не се заплаща такса.
Растителни и текстилни отпадъци, смет от домакинствата, могат да бъдат депонирани в Регионалната система за управление на отпадъците в село Шереметя. За количества до 3 кубични метра приемането е безплатно. Обемът се декларира със служебна бележка, която всеки може да получи в отдел "Околна среда" в Община Велико Търново.
До 2500 лева е глобата за нерегламентирано изхвърляне на смет, уточняват от общината.

/РУМ/