В област Търговище има определени 12 терена за загробване на животни заради болестта АЧС

В област Търговище има определени 12 терена за загробване на животни заради болестта АЧС

BOBSTH 18:46:31 14-01-2020
GI1843BO.020
Търговище - АЧС - терени за загробване

В област Търговище има определени 12 терена за загробване на животни заради болестта АЧС


Търговище, 14 януари /Боряна Димитрова, БТА/
Служители на Областна администрация в Търговище, съвместно с представители на общинските администрации, са огледали на място на терените, определени за загробване на животни. В община Търговище има осем имота, а в общините Попово, Омуртаг, Антоново и Опака са определили по един терен, съобщиха от областната администрация след заседание на Областната епизоотична комисия, ръководено от областния управител Митко Стайков.
Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 9 януари се забранява движението на свине от и към животновъдни обекти за отглеждане на свине и кланици е информирала д-р Анелия Цонева, директор на ОДБХ в Търговище. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствието на вируса АЧС в свиневъдния обект, използваните транспортни средства и в обекта на крайно местоназначение на свинете. Ветеринарните власти в Търговище са взели проби от всички кланици и ферми на територията на областта и са ги изпратили за изследване. Официалните ветеринарни лекари осъществяват постоянен контрол в свиневъдните обекти, контролират добитите количества странични животински продукти, както и правилното им съхранение и предаване за обезвреждане.
На територията на област Търговище първично възникнали случаи на болестта АЧС са обявени при диви свине в селата Ломци, Горица, Дриново и Заветно, община Попово и селата Осен, Александрово и Дългач в община Търговище.
Според Стайков, населението не е запознато с измененията в нормативната уредба, отнасящи се до регистрацията на животновъдни обекти за отглеждане до три броя свине за собствени нужди. Той препоръча на ОДБХ, официалните ветеринарни лекари, кметовете и кметски наместници по населени места да разяснят на населението улеснения режим по регистрация на животновъден обект.
Областният управител е подчертал, че най-важното за предотвратяване проникването на болестта АЧС в свиневъдните обекти е стриктното придържане към мерките за биосигурност в тях.

/ГИ/