В Добричката община заделят най-много средства за образованието

В Добричката община заделят най-много средства  за образованието

BOBSTH 15:53:01 14-01-2020
MH1550BO.026
Добричка община - бюджет - образование

В Добричката община заделят най-много средства за образованието


Добричка община, 14 януари /Юлияна Христова, БТА/
В Добричката община най-много средства през 2020-а ще бъдат изразходвани за образованието - над 9 133 000 лева, според подготвения проект за бюджета. Увеличението на средствата следва ръста на доходите на учителите и нарастването на възнагражденията на непедагогическия персонал според определената нова минимална работна заплата, поясняват от кметската управа. През новата бюджетна година общината няма да събира такси за посещенията в детските градини, след като общинският съвет реши те да отпаднат.
За сферата на социалното подпомагане и грижи общината заделя близо 1 359 000 лева като повечето средства ще отидат за Дома за хора с деменция с 50 пациенти и за Домашния социален патронаж с 500 потребители. За дейностите по чистотата, озеленяването, за уличното осветление и ремонт и поддръжка на уличната мрежа общината ще разполага с над 2 492 000 лева.
Новият годишен бюджет на Добричката община възлиза на близо 23 239 000 лева при първоначален план за 2019-а около 23 207 000 лева. Публичното обсъждане на финансовата рамка за 2020-а ще се състои на 20 януари.
/МХ/