Знакова сграда в Добрич ще бъде реставрирана

Знакова сграда в Добрич ще бъде реставрирана

BOBSTH 15:04:31 07-12-2019
MM1502BO.003
Добрич - паметник на културата - проект

Знакова сграда
в Добрич ще бъде реставрирана


Добрич, 7 декември /Юлияна Христова, БТА/
Една от най-знаковите сгради в Добрич - на художествената галерия, обявена за паметник на културата, ще бъде реставрирана, съобщават от общината.
Сградата, чийто архитектурен облик е характерен за неокласицизма, е строена за съдебна палата в периода 1932-1937 година - по време на румънската власт в Южна Добруджа. По-късно с Крайовския договор зданието е предадено на българската държава и в него функционират различни институции, като през 80-те години на миналия век е адаптирано за галерия, припомнят от общината.
Сградата е сред малкото запазени в архитектурната памет на Добрич и респектира с внушителен обем, но по всяка една от фасадите има проблемни участъци, които нарушават облика й, посочва заместник-кметът Емилия Баева в доклад до общинския съвет. Поради ерозията на времето фрагменти от корнизите падат и са опасни за пешеходците. Има и пропукани и паднали фасадни плочи, рушат се елементи на терасата над входа на галерията, през който преминават и хора с увреждания. Нарушена е целостта на колоните и при друг вход. За сградата трябва да се предприемат спешни реставрационни дейности, които вече са съгласувани с Националния институт за недвижимото културно наследство, посочва заместник-кметът.
Общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание мерките, за които кметската управа предлага да се търси финансиране от 100 000 лева по проекта "Красива България".
/ММ/