Предвижда се увеличение на такса смет в Харманли

Предвижда се увеличение на такса смет в Харманли

BOBSTH 12:09:31 07-12-2019
RM1206BO.020
Харманли - такса смет - увеличение

Предвижда се увеличение на такса смет в Харманли


Харманли, 7 декември /Николай Грудев, БТА/
Община Харманли предвижда увеличение на такса битови отпадъци, съобщиха от местната администрация. Прогнозната за увеличение на налога ще е между 16,3 процента и 16,7 процента, а за фирмите по-малко.
Това в левова равностойност за апартамент от 64 кв.м. в централната градска част би било около 5 лева за година. За същото жилище във II-ра зона увеличението ще е с 3,60 лева, дават за пример от общината. От там обясняват, че мярката е продиктувана от промяната на задължителните отчисления по Закона за управление на отпадъците - от 57 лв. за тон през 2019 г. на 95 лв. на тон през 2020 г., и предвиденото увеличение на минималната работна заплата със съпътстващите я осигуровки.
От местната администрация припомнят, че община Харманли вече има собствена работеща сепарираща площадка, няколко мобилни центъра за разделно събиране на отпадъците и изгражда компостираща инсталация. Общината търси и други възможности за намаляване на количеството депониран отпадък.
Непроменени остават всички други местни данъци - данък сгради, туристически данък, патентен данък, данък при придобиване на имущество, данък върху таксиметров превоз на пътници, както и данъкът върху превозните средства./РУМ/