Обявени са случаи на Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на село Крушолак и село Миладиновци в област Търговище

Обявени са случаи на Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на село Крушолак и село Миладиновци в област Търговище

BOBSTH 10:35:31 07-12-2019
RM1033BO.012
Търговище - АЧС - мерки

Обявени са случаи на Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на село Крушолак и село Миладиновци в област Търговище


Търговище, 7 декември /Боряна Димитрова, БТА/
Обявени са първично възникнали случаи на болестта Африканска чума по свинете при диви свине в землищата на антоновското село Крушолак и село Миладиновци в община Търговище. Това съобщиха от областната администрация в Търговище след заседание на Областната епизотична комисия. Целта на срещата е била предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на болестта.
Със заповеди на директора на "Регионална дирекция по горите" в Шумен са определени инфектираните зони. В тях се забранява достъпът на лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за ликвидиране на болестта при спазване на изискванията за биосигурност.
ТП "ДЛС Черни Лом" - Попово и ТП "ДГС - Омуртаг" след обявяване на огнищата са предприели незабавно мерки за биосигурност, опазване и защита на горските територии и дивеча, както и опазване здравето на населението. Поставили са обозначителни табели по границите на инфектираните подзони "А". Осигурили са дежурства на лесничеи за недопускане на външни лица в подзони "А". По график членовете на ЛРД и ТП "ДЛС Черни Лом" претърсват трите подзони на двете обявени огнища на АЧС. В подзони "Б" и "В" на определените инфектирани зони могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.
За предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете и безопасността на населението се приканват да се придържат към установените правила и да не навлизат в инфектираните зони.

/РУМ/