Нова процедура за обучения на служители в териториалните администрации разяснява ОИЦ в Търговище

Нова процедура за обучения на служители в териториалните администрации разяснява ОИЦ в Търговище

BOBSTH 16:21:31 03-12-2019
PP1617BO.016
Търговище - ОИЦ - обучения - администрации

Нова процедура за обучения на служители
в териториалните администрации
разяснява ОИЦ в Търговище


Търговище, 3 декември /Боряна Димитрова, БТА/
Териториалните администрации на изпълнителната власт могат да получат безвъзмездна финансова подкрепа за специализирани обучения по ОП "Добро управление". Максималният размер на помощта за проект е до 200 000 лв., стана известно на информационна среща с представители на 27 държавни служби, организирана от Областния информационен център /ОИЦ/ в Търговище.
Целта на процедурата "Специализирани обучения за териториалната администрация" по Приоритетна ос 2 - "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса", е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена/поделения и териториалните структури на администрацията.
Обученията трябва да са по теми, пряко свързани със специфичната дейност на организацията, която кандидатства, обясниха при презентацията експертите на ОИЦ. Всеки кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение, но те не трябва да включват еднакви обучения при идентични целеви групи.
Дискутирани са още практически аспекти при изготвянето на формуляра - допустими дейности, разходи, индикатори за изпълнение и др. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 5 февруари.
/ПП/