Общините Балчик и Тервел ще поискат над 200 000 лева за закриване на стари депа

Общините Балчик и Тервел  ще поискат над 200 000 лева  за закриване на стари депа

BOBSTH 09:58:01 03-12-2019
GI0953BO.005
Добрич - "Регионално управление на отпадъците"

Общините Балчик и Тервел ще поискат над 200 000 лева за закриване на стари депа


Добрич, 3 декември /Юлияна Христова, БТА/
Общините Балчик и Тервел ще поискат от Регионалната инспекция по околната среда и водите да бъдат освободени над 200 000 лева от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците, за да закрият и рекултивират стари депа. От сдружението "Регионално управление на отпадъците - Добрич" съобщават, че общото събрание е дало съгласие да бъде предприета такава стъпка.
Община Балчик иска да получи 208 000 лева за съфинансиране на проект за закриване на съществуващо депо за отпадъци, включително за строителен и авторски надзор на дейностите. На община Тервел са й необходими близо 11 000 лева за преработка на проекта, за лабораторен анализ на хумусни и почвени материали, за да бъде изготвено становище за рекултивацията на депото за неопасни отпадъци, както и за други дейности, посочват от сдружението "Регионално управление на отпадъците - Добрич".
Общото събрание е преизбрало за председател на сдружението кмета на Добрич Йордан Йорданов за срок, който съвпада с кметския му мандат.


/ГИ/