Общинският съвет в Разград прие правилника за дейността си

Общинският съвет в Разград прие правилника за дейността си

BOBSTH 09:56:31 03-12-2019
GI0952BO.004
Разград - общински съвет - правилник

Общинският съвет в Разград
прие правилника за дейността си


Разград, 3 декември /Садет Кърова, БТА/
На първото си редовно заседание новият общински съвет на Разград прие правилника за организацията и дейността си, за комисиите и взаимодействието с общинската администрация. Проектът е разработен от комисия, ръководена от председателя на общинския съвет Стоян Димитров. Той поясни, че в хода на подготовката не са постъпвали предложения на граждани и общински съветници.
Правилникът предвижда гражданите да бъдат изслушвани в началото на всяко заседание по въпроси и проблеми, свързани с дневния ред. Това ще може да става в рамките на пет минути. В едно заседание могат да се изслушват не повече от четирима желаещи по реда на постъпване на исканията.
Председателят на общинския съвет ще получава възнаграждение 90 на сто от заплатата на кмета. Месечното възнаграждението на общинския съветник ще бъде в размер на 65 на сто от брутната работна заплата в общинската администрация, а председателите на постоянните комисии ще получават 70 на сто. Ако общинският съветник отсъства без уважителни причини от заседание, възнаграждението му ще бъде намалено с 20 и с 40 процента, предвижда още правилникът, гласуван от съветниците.
На заседанието бяха определени и постоянните комисии на общинския съвет, които ще са 12.
В началото клетва положиха двама нови съветници. Мирослав Цанев от Демократична България и Румяна Балтова от БСП заеха местата на заместниците на кмета Денчо Бояджиев, Мирослав Грънчаров и Добрин Добрев.


/ГИ/