Две години Национална кампания „Достъпна България“ на Комисията за защита от дискриминация

Две години Национална кампания „Достъпна България“ на Комисията за защита от дискриминация

На 3 декември всяка година отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. Някъде бе казано, че този ден не е празник. Той се отбелязва, а не се чества. За да напомни на всички нас, че хората с увреждания ги има и трябва да заемат с право своето достойно място в обществото, защото са част от него.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е всекидневно ангажирана с проблемите на хората с увреждания. Техните оплаквания с твърдения за неравното им третиране в различни сфери на обществения живот преобладават в нашата институция. Тези хора са изправени пред тежки ежедневни предизвикателства и закрилата от дискриминация е един от инструментите, с които тези предизвикателства могат да бъдат преодолени.

Кампания „Достъпна България“ е инициатива на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) – единствения български орган по равнопоставеност.

В изпълнение на едно от правомощията си, в края на 2017 г., на Международния ден на хората с увреждания –3 декември, КЗД постави начало на Националната кампания „Достъпна България“. Кампанията бе оповестена чрез средствата за масово осведомяване и нарочна пресконференция на КЗД и се подкрепи от политици, медии и популярни личност. Институции и граждани, съпричастни към каузата, могат да се присъединят във всеки един момент, тъй като кампанията ще остане отворена до достигане на поставената цел – осигуряване на масова достъпна среда за хората с увреждания в България.

Два са основните приоритети на Кампанията:

Да се покажат добрите примери за осигурена достъпна среда и да се търсят публични фигури, които да се присъединят към кампанията и да спомогнат за нейното популяризиране.


КЗД да провежда самостоятелно оценка на достъпната среда, да образува производства и налага предвидените в закона санкции и принудителни административни мерки, за да се гарантира създаването и поддържането на достъпна за хората с увреждания обществена среда.

Същинската работа по Кампания „Достъпна България“ започна още в началото на 2018 г. и се реализира с усилията на членовете и администрацията на КЗД.

В рамките на кампанията членове и служители на КЗД от дирекция „Регионални представители“ обследваха обществени сгради, бюра по труда и дирекции „Социално подпомагане“ в страната, банки, офиси на доставчици на комунални услуги, частни и редица други обекти за наличие на достъпност. В резултат на тези проверки по кампанията се изготвиха 1531 констативни протоколи за липса на достъпност на обекти в столицата и страната. Самосезиранията на Комисията, свързани с кампанията са 997. Броят и на образуваните преписки по кампанията е също 997. Направените изводи сочат съществуването на сериозен проблем с достъпната среда.

Въпреки положителните примери, свързани с градска среда в много от областните центрове, общото впечатление е, че повечето частни, но и немалко държавни и общински обекти продължават да са недостъпни за хората с увреждания. КЗД с тревога отбелязва, че недостъпността е навсякъде – и в големите областни центрове, и в по-малките населени места.

„Достъпна България“ за нас е кауза и намираме този въпрос за принципен. Всеки обществен обект трябва да стане достъпен за хора с увреждания. Комисията връчва сертификати за достъпна среда, ако някъде тя е реализирана качествено. А там, където няма изграден достъп за хората с увреждания, КЗД налага санкции.

Дейностите по Национална кампания „Достъпна България“ на Комисията за защита от дискриминация продължават    както с установяването на нередности, така и с показването на добрите примери за осигурена достъпна среда. Ще се търсят публични фигури, които да се присъединят към кампанията и да спомогнат за нейното популяризиране. Обмислят се нови интересни акции и събития, които да привличат общественото внимание.

 

Комисията за защита от дискриминация

/ПП/