Филиалът в Разград към Русенския университет получи дарение за оборудване на лаборатория за анализ на храни

Филиалът в Разград към Русенския университет получи дарение за оборудване на лаборатория за анализ на храни

BOBSTH 16:39:31 19-11-2019
GI1635BO.025
Разград - ВУЗ - филиал - дарение

Филиалът в Разград към Русенския университет получи дарение за оборудване на лаборатория за анализ на храни


Разград, 19 ноември /Садет Кърова, БТА/
Филиалът в Разград към Русенския университет получи поредно дарение от американска фирма, част от която е разградски завод за преработка на царевица. Те финансират оборудването на лаборатория за анализ на храни във филиала, която започна да се изгражда миналата година отново с тяхна помощ, съобщи директорът на висшето учебно заведение проф.д.н. Станка Дамянова. Тя обясни, че учебно изследователската лаборатория отговаря на най-съвременните изисквания и ще се използва от студенти и преподаватели за провеждане на упражнения, за научна работа и за разработване на дипломни работи.
Във Филиала на Русенския университет се обучават 250 студенти в бакалавърска и магистърска степен в професионалните направления хранителни технологии, биотехнологии и химични технологии. Обновяването на базата и прилагането на съвременните методи на обучение са водещи в работата на академичния състав от местното висше училище, каза още Дамянова. Тя посочи, че филиалът разполага с 18 учебни и научни лаборатории, като последните години всички те се обновяват поетапно.

/ГИ/