Член на Венецианската комисия е в попечителския съвет на Черноморската академия за сигурност

Член на Венецианската комисия е в попечителския съвет на Черноморската академия за сигурност

BOBSTH 16:32:31 19-11-2019
AM1630BO.008
/ПП/ВСУ "Черноризец Храбър" - съдия Миленко Креча

Член на Венецианската комисия
е в попечителския съвет
на Черноморската академия за сигурност


Съдия Миленко Креча прие поканата на Черноморската академия за сигурност за членство в попечителския съвет на организацията.

Миленко Креча е един от водещите специалисти по международно публично право, съдия ad hoc в Международния съд в Хага, съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и член на Венецианската комисия.

Обсъдено бе взаимното сътрудничество, а също така и предстоящо посещение на проф. Креча във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" през 2020 г.
/АМ/